Ελλάδα

28 άρθρα

Πρόγραμμα επιχορήγησης για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ξεκίνησε σήμερα 8 Νοεμβρίου η 3η και τελευταία περίοδος υποβολών Το πρόγραμμα αφορά νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια […]

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αίτηση ισοτιμίας τίτλων σπουδών

Δημοσιεύτηκε η νέα υπουργική απόφαση για την διαδικασία ισοτιμιών τίτλων σπουδών ημεδαπής και αλλοδαπής με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης (ΦΕΚ Τεύχος Β 3710/20.10.2017) Δικαιολογητικά […]