Ελλάδα

29 άρθρα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αίτηση ισοτιμίας τίτλων σπουδών

Δημοσιεύτηκε η νέα υπουργική απόφαση για την διαδικασία ισοτιμιών τίτλων σπουδών ημεδαπής και αλλοδαπής με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης (ΦΕΚ Τεύχος Β 3710/20.10.2017) Δικαιολογητικά […]

Πρόστιμα σε εταιρείες επιλεκτικής διανομής καλλυντικών

Για παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού Βαρύτατα πρόστιμα που αθροιστικά φτάνουν τα 18,8 εκατομμύρια ευρώ ,επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε έξη εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο […]

Οι θαυμαστές ιδιότητες της Ελληνικής χλωρίδας

Πρόγραμμα Agrocos: Η μεγαλύτερη πρωτογενής έρευνα για φυσικά συστατικά αναδεικνύει τις μοναδικές ιδιότητες των ελληνικών φυτών . Tα ελληνικά φυτά δεν είναι καθόλου συνηθισμένα! Η […]

Συστάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για το τεχνητό μαύρισμα

Φυλλάδια ενημέρωσης πολιτών και επαγγελματιών για το τεχνητό μαύρισμα δημοσίευσε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ( ΕΕΑΕ ) , ενώ προαναγγέλλει την διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων […]