Ευρώπη

202 άρθρα

Δεσμευτείτε για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές στα ζώα !

‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’Καμπάνια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές ζώα . Η συγκέντρωση υπογραφών […]

Ισχυρισμοί για την φυσικότητα ενός προϊόντος

Τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισμού Καλλυντικών Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2013 , η Ευρωπαϊκή […]

Γαλάζια Βιοτεχνολογία και Καλλυντικά

Η γαλάζια βιοποικιλότητα και η άντληση πόρων από την θάλασσα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως γαλάζια βιοτεχνολογία -σύμφωνα με τον […]

Νέα ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών στο πλαίσιο του CLP Η ταξινόμηση και η επισήμανση ουσιών και μειγμάτων καλύπτονται από τον […]

Πιο περιεκτικό ορισμό για τα νανοϋλικά απαιτεί ο Anses

Ελλιπή βρίσκει τον ευρωπαϊκό ορισμό για τα νανοϋλικά ο γαλλικός Οργανισμός Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (Anses) ενώ ορισμένα προϊόντα όπως γαλακτώματα και […]