Ευρώπη

202 άρθρα

Νανοσωματίδια χρυσού επικαλυμμένα με υαλουρονικό οξύ

Τελική Γνωμοδότηση της SCCS για το κολλοειδές χρυσό επικαλυμμένο με υαλουρονικό οξύ και υαλουρονικά σύμπλοκα. Gold thioethylamino hyaluronic Acid (nano) Gold 4-deoxy-4-((2-mercaptoethyl) amino) hyaluronate complexes […]

Γνωμοδότηση για την Αρβουτίνη

Η Κομισιόν έδωσε εντολή στην επιστημονική της επιτροπή για επαναξιολόγηση της αρβουτίνης. Κεντρικό θέμα επαναξιολόγησης είναι η σταδιακή υδρόλυση και απελευθέρωση υδροκινόνης (HQ). Η Αλφα […]

Ο νέος κανονισμός για τις ιατρικές συσκευές σε εφαρμογή

Οδηγίες ταξινόμησης των τεχνολογικών συσκευών που εμπίπτουν στον νέο κανονισμό Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν οδηγό μετάβασης των εταιρειών του χώρου στο νέο κανονιστικό πλαίσιο […]