Ευρώπη

231 άρθρα

“Made in France”: 15% ψευδών ισχυρισμών εντοπίστηκαν

Η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης και των δικαιωμάτων των καταναλωτών της γαλλικής κυβέρνησης – DGCCRF – αποκαλύπτει δόλια προϊόντα «Made in France». Αφού διεξήγαγε μια […]

Γνωμοδοτήσεις για μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Νατριούχο κυανό βρωμοθυμόλης Μη επαρκής αξιολόγηση της ασφάλειας λέει η SCCS Το συστατικό με την ονομασία INCI ‘sodium bromothymol blue’ είναι ένα ασθενές οξύ σε […]

Αξιολόγηση φυτοοιστρογόνων στα καλλυντικα ως ενδοκρινικοί διαταράκτες

Γνωμοδότηση της SCCS για τις ουσίες genistein and daidzein Τα φυτοοιστρογόνα είναι ενώσεις φυτικής προέλευσης με δομική ομοιότητα με τη 17β-οιστραδιόλη, μια στεροειδή ορμόνη που […]

Η σύνδεση μεταξύ ψωρίασης και ψυχικής υγείας

Στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) που πραγματοποιήθηκε στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2022 στο Μιλάνο της Ιταλίας παρουσιάστηκε μελέτη που συσχετίζει την ψωρίαση […]

Η ΕΕ δημοσιεύει τον 5ο Κανονισμό για τις CMR

Ουσίες CMR (Καρκινογόνες,Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές ) Η περίπτωση του σαλικυλικού μεθυλιου O κανονισμός Καλλυντικών προβλέπει μια εναρμονισμένη ταξινόμηση ουσιών ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την […]