Ευρώπη

209 άρθρα

Γνωμοδότηση για το σαλικυλικό μεθυλεστέρα

Ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα ποσοστά ασφαλείας αλλά πιθανά επικίνδυνο όταν υπάρχει συνδυασμένη έκθεση Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην χρήση του αιθέριου ελαίου […]

Οι εναλλακτικές των ζώων δοκιμές καθιερώνονται

Νέα κατευθυντήρια γραμμή απο τον ECHA μειώνει τις δοκιμές σε ζώα και προστατεύει από τις αλλεργίες που προκαλούνται από χημικές ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικων […]

Μη συμμορφούμενα καλλυντικά πωλούνται στο διαδίκτυο

Η πανδημία εκτόξευσε το ηλεκτρονικό εμπόριο παράλληλα όμως πληθύναν και οι παραβιάσεις του κανονιστικού πλαισίου. Αυτό αναφέρει -μεταξύ άλλων – σε δελτίου τύπου η Γαλλική […]

Διαβούλευση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα καλλυντικά

Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων στην αναθεώρηση του κανονισμού Στις 4 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πρώτη διαβούλευση για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της επικείμενης […]