Ευρώπη

222 άρθρα

Οι προτάσεις της Cosmetics Europe για την πράσινη μετάβαση

Η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε αναθεώρηση τον Κανονισμό Καλλυντικών Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για τα Χημικά για την […]

Έρευνα για καινοτόμα καλλυντικά υψηλής αξίας από φυτά

InnCoCells – ένα έργο Horizon 2020 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων καλλυντικών συστατικών φυτικής προέλευσης με επιστημονικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα […]

Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ ανησυχεί την βιομηχανία αρωμάτων

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αρωμάτων (IFRA), η προτεινόμενη Στρατηγική Χημικών για την Αειφορία (CSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον κλάδο έως […]

Νέα Σύσταση απο την ΕΕ για τον ορισμό των νανοϋλικών

Στις 14 Ιουνίου 2022, δημοσιεύτηκε η νέα Σύσταση της Επιτροπής για τον ορισμό του νανοϋλικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο νέος ορισμός […]

Σχέδιο Κανονισμού για συσκευές χωρίς ιατρικό σκοπό

Σχέδιο κανονισμού της ΕΕ για τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών για τις ομάδες προϊόντων χωρίς προβλεπόμενο ιατρικό σκοπό που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΕ) […]