Ευρώπη

222 άρθρα

Εκθεση για την δράση κατά της μικροβιακής αντοχής (AMR)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 2015 την έκθεση προόδου σχετικά με το πενταετές πρόγραμμα δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (AMR). Το AMR είναι εξαιρετικά ανησυχητικό […]

Απολύτως καρκινογόνο το τεχνητό μαύρισμα λέει η Κομισιόν

Δημόσια διαβούλευση για την προκαταρκτική Γνώμη για τις βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιστημονική της επιτροπή (SCENIHR), έχουν δρομολογήσει δημόσια […]