Κέντρο Γνώσης

60 άρθρα

Η εφαρμογή κανναβινοειδών στη φροντίδα του δέρματος

Το πιο μελετημένο μη-ψυχοτρόπο φυτοκανναβινοειδές , είναι το CBD και μελέτες δείχνουν πώς μπορεί να ωφελήσει το δέρμα με τάση ακμής. Έρευνες έχουν δείξει πως […]

Η ιατρική προοπτική της θεραπείας με βεντούζες

Ανασκόπηση μελετών αξιολογεί τα αποτελέσματα της αγωγής με βεντούζες καθώς και τις επιδράσεις και τους μηχανισμούς δράσης. Η θεραπεία με βεντούζες “ Cupping Therapy (CT) […]

Σχέση κατανάλωσης εσπεριδοειδών με το μελάνωμα

Μελέτες συσχετίζουν την κατανάλωση εσπεριδοειδών με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης μελανώματος.Συστατικά που ελέγχονται ως ιδιαίτερα φωτοτοξικά είναι οι φουροκουμαρίνες Κουμαρίνες Ειναι κατηγορία φαινολικών ενώσεων Χαρακτηριστική ιδιότητα […]

Παράγοντες κινδύνου & πρόληψη βαριάς μορφής κυτταρίτιδας

Μελέτες καταδεικνύουν τη σημασία του ελέγχου του χρόνιου οιδήματος στην πρόληψη κυτταρίτιδας βαριάς μορφής΄. Οι συγγραφείς συστήνουν να δίδεται επαρκής προσοχή στη θεραπεία παραγόντων κινδύνου, […]

Το μικροβίωμα δέρματος ως θεραπευτική μέθοδος

Μια πρόσφατη μελέτη διερευνά την σύγχρονη επιστήμη όσον αφορά την δυνατότητα διαχείρισης του μικροβιωματος για την αντιμετώπιση παθήσεων του δέρματος . Οι συντάκτες της μελέτης […]