Κέντρο Γνώσης

83 άρθρα

Έρευνες για την γήρανση :

2019 Μέρος Τριτο  Αναγεννητικές /βιολογικές  θεραπείες  Τεχνική φέρνει επανάσταση στην επανορθωτική χειρουργική Μπορεί το νυστέρι και η χειρουργική επέμβαση να αντικατασταθούν από μη επεμβατικές εφαρμογές […]