Κέντρο Γνώσης

143 άρθρα

Tο ρύζι προστατεύει από την παχυσαρκία;

Τα επίπεδα παχυσαρκίας είναι σημαντικά χαμηλότερα στις χώρες που καταναλώνουν υψηλές ποσότητες ρυζιού σύμφωνα με μια μελέτη Τα επίπεδα παχυσαρκίας είναι σημαντικά χαμηλότερα στις χώρες […]