Κέντρο Γνώσης

145 άρθρα

Έρευνες για την γήρανση :

2019 Μέρος Τριτο  Αναγεννητικές /βιολογικές  θεραπείες  Τεχνική φέρνει επανάσταση στην επανορθωτική χειρουργική Μπορεί το νυστέρι και η χειρουργική επέμβαση να αντικατασταθούν από μη επεμβατικές εφαρμογές […]

Tο ρύζι προστατεύει από την παχυσαρκία;

Τα επίπεδα παχυσαρκίας είναι σημαντικά χαμηλότερα στις χώρες που καταναλώνουν υψηλές ποσότητες ρυζιού σύμφωνα με μια μελέτη Τα επίπεδα παχυσαρκίας είναι σημαντικά χαμηλότερα στις χώρες […]