Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

COSMÉTOSCIENCES: Ενα μοναδικό ερευνητικό πρόγραμμα καλλυντικών στην Ευρώπη

Η γαλλική βιομηχανία καλλυντικών αναπτύσει ειδικές τομεακές ερευνητικές πρωτοβουλίες με στόχο τα καλλυντικά, τις συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα και τη μεταφορά τεχνολογίας

Το 2021, η Γαλλία ήταν ο κορυφαίος εξαγωγέας καλλυντικών παγκοσμίως με πάνω από το 14,5% της εξαγωγικής αγοράς. Μπροστά σε έναν ισχυρό ανταγωνισμό από τις ασιατικές χώρες, ιδιαίτερα τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα, η Γαλλία παραμένει ηγέτης της αγοράς χάρη σε μια δυναμική έρευνα στα θέματα καινοτομιών της βιομηχανίας αρωματοποιίας και καλλυντικών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Ε&Α και η καινοτομία είναι βασικά στοιχεία για την καθιέρωση των αξιών της «γαλλικής επωνυμίας».

Τρεις βασικοί τομείς έρευνας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της COSMÉTOSCIENCES επικεντρώνονται στους σημερινούς ακρογωνιαίους λίθους της βιομηχανίας καλλυντικών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες των καταναλωτών: οικολογικά υπεύθυνα καλλυντικά, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και «Made in France».

Οι τρεις βασικοί τομείς εστίασης του προγράμματος για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία είναι:

 • Φυσικότητα και οικολογικά υπεύθυνες διαδικασίες,
 • Χαρακτηρισμός της βιολογικής δραστηριότητας και ασφάλειας ενός προϊόντος,
 • Διατύπωση και αισθησιασμός.

  Η COSMÉTOSCIENCES συνενώνει 23 ερευνητικές ομάδες από 10 ακαδημαϊκά εργαστήρια του Πανεπιστημίου της Ορλεάνης, του Πανεπιστημίου Tours και του CNRS, η τεχνογνωσία των οποίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας καλλυντικών προϊόντων.

  Ένα μοναδικό οικοσύστημα

  Το COSMÉTOSCIENCES είναι το μοναδικό περιφερειακά δομημένο ερευνητικό πρόγραμμα καλλυντικών στην Ευρώπη, οι δεξιότητες και η προβολή του οποίου σταδιακά αποκτούν δυναμική. Αποτελεί μέρος μιας περιφερειακής δυναμικής με ισχυρή εθνική και διεθνή προβολή. Δημιουργούνται ευρωπαϊκές συνεργασίες για τη χρήση της τεχνογνωσίας του δικτύου για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της γαλλικής βιομηχανίας.

  Πηγές:Premium Beauty News