Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

e Class Αρωματικά/ Φαρμακευτικά φυτά

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Δευτερογενείς μεταβολίτες
Ορισμός
 Δευτερογενείς μεταβολίτες εννοούνται οι οργανικές ενώσεις που παράγονται από τα  φυτά χωρίς όμως να φαίνεται ότι σχετίζονται άμεσα με την αύξηση και την ανάπτυξη  των φυτών
Κατηγορίες δευτερογενών μεταβολιτών
 Αζωτουχες ενώσεις .
 Τερπενοειδή 
 Φαινολικές ενώσεις

Οι δευτερογενείς μεταβολίτες είναι τα ενεργά συστατικά των φαρμακευτικών /αρωματικών φυτών

Ψηφιακή τάξη “Αρωματικά φυτά/Αιθέρια έλαια”

Ενότητα : Χημικές Οικογένειες

ΕΝΑΡΞΗ 24 Μαΐου λήξη 20 Ιουλίου 2021

Περιεχόμενα

  • Κατάταξη και οικογένειες
  • Σύνθεση και δραστικά συστατικά
  • Πολλαπλασιασμός και παραλαβή
  • Θέματα ποιότητας και ασφάλειας

Στόχοι

-Την διάκριση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
-Την ανάδειξη της σχέσης ποιότητας τελικού προϊόντος (αιθέριου ελαίου ), με το προφίλ του φυτού που το παράγει ,τον τρόπο/χρόνο καλλιέργειας και αναπαραγωγής του.

Μελέτες περιπτώσεων

Η συστηματική προσέγγιση δέκα γνωστών αρωματικών φυτών που ευδοκιμούν στο τόπο μας σε σχέση με:
-Το βοτανικό προφίλ τους
-Το αιθέριο έλαιό τους
-Την αναπαραγωγή και καλλιέργειά τους

Προσδοκόμενα αποτελέσματα :
Αναγνώριση της σχέσης ποιότητας αιθέριων ελαίων και του τρόπου καλλιέργειας συγκομιδής και φύλαξης των αρωματικών φυτών

Κόστος συμμετοχής: 100 €

Αίτηση συμμετοχής