Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

e Class Καλλυντικά – Νανοϋλικά

Άμεση σύνδεση με τα μαθησιακά περιεχόμενα του επιμορφωτικού προγράμματος ¨”Ευρωπαϊκός Κανονισμός Καλλυντικών”

Περιεχόμενα

Τα Νανοϋλικά απο την σκοπιά του Κανονισμού Καλλυντικών

Γιατί χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά ; 
Συστατικά σε μορφή nano χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, την υφή και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Θέματα ασφάλειας για τα νανοϋλικά

Επιστημονικά ευρήματα δείχνουν ότι :
 Τα νανοσωματίδια μπορούν να διασχίσουν τον φραγμό της μεμβράνης και να εισέλθουν στο σώμα 
Αξιολόγηση της ασφάλειας
Η χρήση ΝΜ ως καλλυντικών συστατικών απαιτεί διεξοδική αξιολόγηση της ασφάλειας εξαιτίας της πιθανότητας αλλαγών φυσικοχημικών ιδιοτήτων, βιοκινητικής συμπεριφοράς και / ή τοξικολογικών επιπτώσεων υλικών στη νανο-κλίμακα που σχετίζονται με το μέγεθος.

Κατάλογος Συστατικών nano στα καλλυντικά

  • Αντηλιακά ΄φίλτρα
  • Χρωστικά
  • Γαλακτώματα

Αποκτείστε πρόσβαση

Σύνδεση με την κεντρική βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας