Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

e Cosmetics Class -Φυσικά συστατικά

Το Κανονιστικό πλαίσιο για τα φυσικά καλλυντικά

 • Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα φυσικά συστατικά καλλυντικών στην Ευρώπη
 • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο αντίκτυπος στην παραγωγή καλλυντικών
 • Το πλαίσιο για τα “σπιτικά “ καλλυντικά

Γαλάζια βιοτεχνολογία

Ευρήματα απο ερευνητικά προγράμματα

Βιβλιοθήκη της ψηφιακής τάξης – Υλικά τέταρτης ενότητας – Κριτήρια ασφάλειας

Ουσίες Υψηλής Ανησυχίας

 • Ουσίες CMR (Καρκινογόνες,Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές )
 • Ενδοκρινικοί Διαταράκτες

Μηχανισμοί αξιολόγησης της ασφάλειας

 • Σύστημα Rapex
 • Κανονισμός Reach
 • Κανονισμός CLP

Η διαδικασία αξιολόγησης καλλυντικών βήμα -βήμα

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας των καλλυντικών;
 Ποια διαδικασία εμπλέκεται στην απόφαση έγκρισης ή απαγόρευσης της διάθεσής τους στην αγορά; 
 Πώς καθορίζονται οι συγκεκριμένοι κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης τους;
 Οι επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσαν τον Απρίλιο του 2017 ένα φυλλάδιο ενημέρωσης των πολιτών , για τις διαδικασίες που ακολουθούνται , προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος :
Κατάλογος συστατικών nano

Επικαιροποίηση 2019

 • Αντηλιακά φίλτρα
 • Χρωστικά
 • Άλλες λειτουργίες (πχ συντηρητικά)