Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

ERI 360 : Οικολογικά υπεύθυνα συστατικά καλλυντικών

Μια ενδιαφέρουσα γαλλική πρωτοβουλία που περιλαμβάνει την αξιολόγηση ενός συστατικού  σε ολόκληρη την αλυσίδα ,από την καλλιέργεια ως και την παραγωγή του καλλυντικού

Το σήμα ERI 360 ° (Eco Responsible Ingredient) είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος μέτρησης του επιπέδου κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των καλλυντικών συστατικών με βάση 100 δείκτες (Ειδικοί, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, αναγνωρισμένοι και διαφανείς).

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Recognized and Transparent)

Βασίζεται σε μια εγκάρσια αξιολόγηση για τη μέτρηση της ανιχνευσιμότητας των συστατικών βάσει τριών βασικών κριτηρίων: αξιολόγηση της πρώτης ύλης, των βιολογικών διεργασιών και της παραγωγής .

Οι προδιαγραφές του έχουν σχεδιαστεί από τη France Eco Extraction – μια γαλλική ένωση που εστιάζει στην οικολογική παραλαβή φυσικών συστατικών – σε συνεργασία με το σύμπλεγμα ανταγωνιστικότητας PASS και 13 γάλους  προμηθευτές αρωμάτων και καλλυντικών.

Προορίζεται αποκλειστικά για προμηθευτές συστατικών στους κλάδους αρωμάτων, καλλυντικών και γεωργικών ειδών διατροφής.

Το σήμα επιτρέπει στις εταιρείες να αξιολογούν τις διαδικασίες παραλαβής των εκχυλισμάτων τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ τους προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης μέσω εξωτερικού ελέγχου.
Πηγές :
Premium Beauty