Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

H “Πράσινη Ανάπτυξη” προκαλεί ανησυχίες στην βιομηχανία καλλυντικών

Η στρατηγική της ΕΕ για την αειφορία ενδεχομένως θα φέρει αλλαγές στο Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Κατά την εκτίμηση της ένωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καλλυντικών Cosmetics Europe ,τίθεται σε κίνδυνο η θεμελιώδης αρχή το Κανονισμού Καλλυντικών, αυτής της αρχής της προφύλαξης για την πρόληψη του κινδύνου έναντι των αυτόματων περιορισμών που περιγράφει η συμφωνία της ΕΕ

Πράγματι, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τα χημικά ,“πολλά στοιχεία και οι ανησυχίες των πολιτών δικαιολογούν ότι για τις πιο επιβλαβείς χημικές ουσίες, η γενική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων καθίσταται η προεπιλεγμένη επιλογή, ιδίως όσον αφορά τα χρήση σε καταναλωτικά προϊόντα.

Η εν λόγω «γενική προσέγγιση» της ΕΕ , περιγράφεται ως αυτοματοποιημένη ενεργοποίηση προκαθορισμένων μέτρων διαχείρισης κινδύνου (π.χ. απαιτήσεις συσκευασίας, περιορισμοί, απαγορεύσεις κ.λπ.) με βάση τις επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών και γενικές εκτιμήσεις της έκθεσής τους.

Κατά την Cosmetics Europe, αυτή η στρατηγική «σίγουρα» θα σημαίνει αλλαγές στον Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα καθώς θα συνεπάγεται αυτόματες απαγορεύσεις βάσει κινδύνων ή περιορισμούς σε ενδοκρινικούς διαταράκτες ή άλλα χημικά ανησυχίας.

Σε δελτίου τύπου της η Cosmetics Europe αναφέρει μεταξύ άλλων:
Η Cosmetics Europe συμμερίζεται τον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής για την αειφορία των χημικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής χημικών προϊόντων που προστατεύει τους καταναλωτές και το περιβάλλον καθώς η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα μέλημά μας.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, επισημαίνουμε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα καινοτομίας της βιομηχανίας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Η Cosmetics Europe θα ήθελε να τονίσει , ότι ο κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα διασφαλίζει ήδη την ασφάλεια των προϊόντων καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας στην Ευρώπη. Είναι ένας από τους πιο αυστηρούς και σεβαστούς κανονισμούς, ο οποίος παρέχει αυστηρά εργαλεία κινδύνου και διαχείρισης και ισχυρούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση ουσιών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία. Είναι μια νομοθεσία που αποδείχθηκε κατάλληλη για το σκοπό και αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται βάσει αποδεικτικών στοιχείων και επιστημών που αξιολογούν τον αντίκτυπο για τους καταναλωτές, το περιβάλλον, τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητά του με αναλογικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας.

Cosmetics Europe Statement: CHEMICALS STRATEGY FOR SUSTAINABILITY

Σχετικά θέματα :