Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

lasers

Ταξινόμηση συσκευών lasers

Φορείς ταξινόμησης ασφαλείας laser

Το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων (ANSI)
Η επιτροπή ANSI Z136 ασχολείται ειδικότερα με τα lasers και έχει δημοσιεύσει επτά πρότυπα
Η πιο πρόσφατη έκδοση , το Πρότυπο (Z136.1-2000) εξετάζει και πιστοποιεί λέιζερ σε μία από τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες κινδύνου (1, 2, 3α, 3β και 4), ανάλογα με τις δυνατότητες να προκαλεί βιολογικές βλάβες.
Το Κέντρο Συσκευών και Ακτινολογικής Υγείας (CDRH)
The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) ,είναι μια ρυθμιστική Αρχή που λειτουργεί στο πλαίσιο του FDA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων) Όλα τα προϊόντα λέιζερ που έχουν κατασκευαστεί και διατέθηκαν στο αμερικανικό εμπόριο, μετά τις 2 Αυγούστου, 1976, πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτού του οργανισμού .
Το πρότυπο Απόδοσης λέιζερ το FLPPS είναι παρόμοιο με το ANSI Z136.1
Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή IEC
The International Electrotechnical Commission (IEC) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που καταρτίζει και δημοσιεύει διεθνή πρότυπα για όλες τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και τις σχετικές τεχνολογίες.
Το πρότυπο IEC 60825-1 είναι το κύριο πρότυπο που περιγράφει την ασφάλεια των προϊόντων λέιζερ . Ταξινομεί τα laser στις ακόλουθες κατηγορίες :

Ταξινόμηση συσκευών lasers

Το πρότυπο IEC 60825-1 Tο πρότυπο κατηγοριοποιεί τα λέιζερ σε 4 βασικές κατηγορίες και περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παρθούν Είσοδος

Οριακές τιμές έκθεσης στα lasers

Το σύστημα ταξινόμησης των λέιζερ , παρέχει κατευθύνσεις στους χρήστες σχετικά με το μέγεθος του κινδύνου της ακτίνας λέιζερ —όπως εκτιμάται υπό συγκεκριμένες συνθήκες μέτρησης. Είσοδος

To Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τις συσκευές αισθητικής

Οι πυλώνες του νέου Κανονισμού
Ταξινόμηση των τεχνολογικών συσκευών
Συσκευές αισθητικής κατά κατηγορία
Οριακές τεχνολογικές συσκευές
Εναρξη αφιερωμάτων απο το Μάρτιο