Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

‘Made in USA’ – Νέα κριτήρια ετικέτας προέλευσης

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC) ,εισηγείται τροποποίηση του κανονισμού ως προς τα ποια προϊόντα θα λαμβάνουν το σήμα αμερικανικής προέλευσης

Σύμφωνα μετα την FTC εχει παρατηρηθεί σωρεία παραπλανητικών ισχυρισμών «Made in USA», σε προϊόντα που στην πραγματικότητα έχουν παραχθεί σε τρίτες χώρες .

Ο προτεινόμενος νέος κανονισμός θα εμπόδιζε εταιρείες να προβούν σε ανεπιφύλακτες αξιώσεις “Made in USA”, εκτός εάν μπορούν να δείξουν ότι το διαφημιζόμενο προϊόν πληροί τρία κριτήρια:

1) Η τελική συναρμολόγηση ή επεξεργασία του προϊόντος πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

2) Όλες οι σημαντικές επεξεργασίες που εισέρχονται στο προϊόν πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

3) Όλα τα συστατικά ή συστατικά του προϊόντος παράγονται και προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν εγκριθεί, ο προτεινόμενος κανόνας θα ισχύει όχι μόνο για τις ετικέτες αλλά και για τα υλικά μάρκετινγκ.

Federal Trade Commision – MADE IN THE USA CLAIMS

Σχετικά θέματα :