Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Microneedling για θεραπεία ουλών ακμής

Μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση microneedling ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ουλών ακμής

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας συστηματικής ανασκόπησης 33 μελετών σύμφωνα μια μια ανα δημοσίευση στο Dermatology Times .

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το microneedling συγκρίνεται με άλλες θεραπευτικές μεθόδους αλλά και θεραπευτικές αγωγές που εκτελούνται σε συνδυασμό με microneedling.

Οι ερευνητές επίσης διαπίστωσαν έλλειψη ομοιομορφίας στην μεθοδολογία των ερευνών
Παρ ‘όλα αυτά, διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς ήταν ευρέως ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της θεραπείας ενώ οι περισσότερες μελέτες δεν έδειξαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα

Πιο καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες απαιτούνται για τη σύγκριση της θεραπείας ουλών με microneedling και άλλες ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες σύμφωνα με τους συντάκτες ς της έκθεσης.

Σχετικά θέματα

Αξιολόγηση θεραπειών στην αντιμετώπιση ουλών της ακμής