Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Microneedling συν 5-FU για θεραπεία της λεύκης

Το Microneedling σε συνδυασμό με 5-φθοροουρακίλη είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για λεύκη, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου .
Η 5-φθοριοουρακίλη (5-FU), ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων αποκαλούμενων ως αντιμεταβολίτες. Οι αντιμεταβολίτες είναι ουσίες παρόμοιες με φυσιολογικές ουσίες του κυττάρου, μόνο που δεν είναι λειτουργικές. Όταν τα κύτταρα επομένως ενσωματώσουν τις ουσίες αυτές στις λειτουργίες τους, δεν μπορούν να διαιρεθούν και επομένως πεθαίνουν.

Ερευνητές , από το Πανεπιστήμιο Tanta της Αιγύπτου, μελέτησαν την αποτελεσματικότητα του microneedling , ακολουθούμενo   από θεραπεία με 5-φθοροουρακίλη μεταξύ 25 ασθενών με λεύκη.
Παρατηρήθηκε εξαιρετική βελτίωση στο 48% των ασθενών αν και υπήρξαν σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης φλεγμονής, εξελκώσεων και υπερ-χρωματισμού.
Το γενικό ωστόσο συμπέρασμα ήταν πως το Microneedling σε συνδυασμό με 5-φθοροουρακίλη , είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία της λεύκης .

Medical Express :Microneedling + 5-fluorouracil effective vitiligo treatment