Εισαγωγή στον ηλεκτροβελονισμό

Προδημοσιεύσεις στο πλαίσιο του επερχόμενου επιμορφωτικού μας προγράμματος Ο ηλεκτροβελονισμός είναι μια μέθοδος βελονισμού με παρόμοιο -σχετικά χειρισμό – και αναμενόμενα αποτελέσματαΌμως ενώ ο βελονισμός […]

Θεραπεία της αλωπεκίας με μικροβελονισμό

Μικροβελόνες που εισάγουν διάλυμα νανοσωματιδίων οξειδίου του δημητρίου στο δέρμα, είναι μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την αναστροφή της φαλάκρας για ασθενείς με ανδρογενετική αλωπεκίας. […]

Γλωσσάριο Κοινής Ονοματολογίας Καλλυντικών

Η ΕΕ εκδίδει το ενημερωμένο Γλωσσάρι Συστατικών Καλλυντικών Στις 29 Απριλίου η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/677, […]