Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Tο ρύζι προστατεύει από την παχυσαρκία;

Τα επίπεδα παχυσαρκίας είναι σημαντικά χαμηλότερα στις χώρες που καταναλώνουν υψηλές ποσότητες ρυζιού σύμφωνα με μια μελέτη

Τα επίπεδα παχυσαρκίας είναι σημαντικά χαμηλότερα στις χώρες που καταναλώνουν υψηλές ποσότητες ρυζιού ενώ οι χώρες με χαμηλότερη μέση πρόσληψη ρυζιού ( έχουν υψηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας, σύμφωνα με διεθνή μελέτη 136 χωρών , που παρουσιάστηκε στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία (European Congress on Obesity (ECO) στη Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο (28 Απριλίου-1 Μαΐου)

Η σχέση μεταξύ πρόσληψης ρυζιού και παχυσαρκίας εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και αφού ληφθούν υπόψη άλλοι τρόποι ζωής και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες κινδύνου, όπως η συνολική κατανάλωση ενέργειας, η εκπαίδευση, το κάπνισμα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά κάτοικο και οι δαπάνες για την υγεία.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ακόμη και μια μέτρια αύξηση στη μέση κατανάλωση ρυζιού θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια επικράτηση της παχυσαρκίας κατά 1%

Αν και η έρευνα δεν δημιουργεί σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ της κατανάλωσης ρυζιού σε επίπεδο χώρας και της παχυσαρκίας, οι ερευνητές λένε ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.