ακμή

15 άρθρα

Μικροβίωμα του δέρματος :O νέος “παίκτης “ στη φλεγμονώδη ακμή

Η έρευνα του μικροβιώματος του δέρματος δίνει πολλά νέα «όπλα» για τη διαχείριση της ακμής. Στο μέλλον, η ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπειών ακμής θα επιτρέψει τη […]

Κλασματικός μικροβελονισμός για θεραπεία ουλών

Η τεχνολογία του μικροβελονισμού (microneedling) δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ουλών που προήλθαν από ακμή . Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε […]

Microneedling για θεραπεία ουλών ακμής

Μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση microneedling ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ουλών ακμής Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας συστηματικής ανασκόπησης 33 μελετών σύμφωνα μια μια ανα […]