Γνωμοδοτήσεις για Καλλυντικά

29 άρθρα

Ή φορμαλδεΰδη υπο νέα αξιολόγηση

Αίτημα προς την SCCS σχετικά με την τρέχουσα επισήμανση προειδοποίησης ως προς το κατώτατο όριο προειδοποίησης ότι “το προϊόν περιχέει φορμαλδεΰδη» . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή […]

Δημόσια Διαβούλευση για συστατικά βλεφαρίδων

Αίτηση επιστημονικής γνωμοδότησης για τα ανάλογα των προσταγλανδινών Prostaglandins που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα . Οι συνθετικές προσταγλανδίνες ( prostaglandin, PG), που χρησιμοποιούνται ως συστατικό […]

Γνωμοδότηση για το αντηλιακό φίλτρο Homosalate

Το Homosalate δεν είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο UV σε καλλυντικά προϊόντα σε συγκεντρώσεις έως και 10% σύμφωνα με την νέα γνωμοδότηση της SCCS […]