Γνωμοδοτήσεις για Καλλυντικά

45 άρθρα

Χρήση ορυκτελαίων στα καλλυντικά

Εξαιρετικά εξευγενισμένα ορυκτέλαια δεν είναι επικίνδυνα σύμφωνα με αξιολόγηση τουΓερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου (BfR) Ωστόσο προσοχή στα προϊόντα χειλιών Το ορυκτέλαιο- είναι ένα διαφανές παράγωγο πετρελαίου, […]

Γνωμοδότηση για το αντηλιακό φίλτρο βενζοϊκό οξύ

Μείωση των συγκεντρώσεων απο 10% στα 7,34% σε κρέμες προσώπου και σπρέι είναι η νέα Γνωμοδότηση της SCCS που δημοσιεύτηκε στις 2 Δεκεμβρίου Το Βενζοϊκό […]

Γνωμοδότηση για το σαλικυλικό μεθυλεστέρα

Ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα ποσοστά ασφαλείας αλλά πιθανά επικίνδυνο όταν υπάρχει συνδυασμένη έκθεση Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην χρήση του αιθέριου ελαίου […]

Γνωμοδότηση για προϊόντα ανάπτυξης βλεφαρίδων

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των συνθετικών προσταγλανδινών αποτυπώνεται σε γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της Κομισσιόν , SCCS “Λόγω της δυνατότητας πρόκλησης επιδράσεων σε πολύ […]

Περιορισμός παραγώγων υδροκινόνης σε προϊόντα αυτομαυρίσματος

Φραγμό στην ανεξέλεγκτη χρήση του συστατικού DHA ( Dihydroxyacetone (διυδροξυακετόνη]) σε προϊόντα μαυρίσματος θέτει η νέα τροποποίηση του Κανονισμού Καλλυντικών Τα προϊόντα αυτο-μαυρίσματος στην ΕΕ […]