Γνωμοδοτήσεις για Καλλυντικά

50 άρθρα

Γνωμοδότηση για την ασφάλεια του αλουμινίου στα καλλυντικά

Η SCCS έθεσε σε δημόσια διαβούλευση προκαταρκτική γνωμοδότησή της σε σχέση με την ασφάλεια του αλουμινίου στα καλλυντικά Οι ενώσεις αλουμινίου (Al) χρησιμοποιούνται σε μια […]

Γνωμοδότηση για την χρήση της αρβουτινης στα καλλυντικά

Η SCCS δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια της -αρβουτίνης Σχετικά δεδομένα για την αποδόμηση/μεταβολισμό , που εκτίθεται στο μικροβίωμα/ένζυμα του […]

Είναι το κοζικό οξύ ενδοκρινικός διαταράκτης;

Τελική Γνωμοδότηση SCCS (17 Μαρτίου 2022) Σε πολύ χαμηλά επίπεδο συγκέντρωσης (1%) σε καλλυντικά προϊόντα και ακόμα χαμηλότερα για λευκαντικά (0,7%) θα πρέπει να χρησιμοποιείται […]

Φυτοοιστρογόνα στα καλλυντικά

Προκαταρκτική γνωμοδότηση της SCCS για δυο δημοφιλείς ισοφλαβονες. Τα φυτοοιστρογόνα είναι ενώσεις φυτικής προέλευσης δομικά παρόμοιες με τη 17β-οιστραδιόλη (στεροειδής ορμόνη που παράγεται κυρίως από […]

Χρήση ορυκτελαίων στα καλλυντικά

Εξαιρετικά εξευγενισμένα ορυκτέλαια δεν είναι επικίνδυνα σύμφωνα με αξιολόγηση τουΓερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου (BfR) Ωστόσο προσοχή στα προϊόντα χειλιών Το ορυκτέλαιο- είναι ένα διαφανές παράγωγο πετρελαίου, […]