Διαδίκτυο

2 άρθρα

Αλγόριθμος για μείωση του αντίκτυπου των καλλυντικών στο υδάτινο περιβάλλον

Αλγόριθμος για την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων των καλλυντικών για τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων Τα καλλυντικά, ειδικά τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας που ξεβγάζονται (PCPs), […]