Πειράματα για τα καλλυντικά

12 άρθρα

Λιπίδια και καλλυντικά 3η έκδοση

Το επιστημονικό συνέδριο LIPIDS & COSMETICS θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2022 στο Μπορντό με αυτοπρόσωπη παρουσία και ψηφιακά Συνδιοργανώνεται απο την Cosmetic […]

Οι εναλλακτικές των ζώων δοκιμές καθιερώνονται

Νέα κατευθυντήρια γραμμή απο τον ECHA μειώνει τις δοκιμές σε ζώα και προστατεύει από τις αλλεργίες που προκαλούνται από χημικές ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικων […]

Δεσμευτείτε για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές στα ζώα !

‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’Καμπάνια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές ζώα . Η συγκέντρωση υπογραφών […]

Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία & πειράματα με ζώα

Ο Κανονισμός καλλυντικών απαγορεύει την κυκλοφορία συστατικών που έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα με ζώα όμως .. ο Κανονισμός REACH τα επιτρέπει!! Δύο ταυτόσημες αποφάσεις του Συμβουλίου […]