εναλλακτικές θεραπείες

30 άρθρα

Οι επιδράσεις της μάλαξης σε ηλικιωμένους

Το μασάζ, προάγει αποτελεσματικά την υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το μασάζ μπορεί να ενσωματωθεί στην παροχή φροντίδας και να […]

Ο διαλογισμός ενισχύει την γνωστική λειτουργία στους ηλικιωμένους

Ένα αυξανόμενο σύνολο ευρημάτων υποστηρίζει πως η στόχευση στον τρόπο ζωής και των αγγειακών παραγόντων κινδύνου , έχουν ευεργετική επίδραση στη συνολική γνωστική απόδοση . […]

Η ιατρική προοπτική της θεραπείας με βεντούζες

Ανασκόπηση μελετών αξιολογεί τα αποτελέσματα της αγωγής με βεντούζες καθώς και τις επιδράσεις και τους μηχανισμούς δράσης. Η θεραπεία με βεντούζες “ Cupping Therapy (CT) […]

Βελονισμός & Δερματολογία : Ευρήματα μελετών

Δυο ανασκοπήσεις μελετών δείχνουν ενθαρρυντικά ευρήματα ως προς την χρήση του βελονισμού σε δερματοπάθειες ,αν και οι δυο διατηρούν επιφυλάξεις καθώς χρειάζεται πιο συστηματική μελέτη […]

Γιόγκα:Η άσκηση των φτωχών

“Παράγοντες που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο της Γιόγκα, και της φυσικής θεραπείας στον πόνο στην πλάτη , σε πληθυσμό υποεκτιμημένο και πλημμελώς εξυπηρετούμενο” . Αυτό ήταν […]