Κυτταρίτιδα

7 άρθρα

Παράγοντες κινδύνου & πρόληψη βαριάς μορφής κυτταρίτιδας

Μελέτες καταδεικνύουν τη σημασία του ελέγχου του χρόνιου οιδήματος στην πρόληψη κυτταρίτιδας βαριάς μορφής΄. Οι συγγραφείς συστήνουν να δίδεται επαρκής προσοχή στη θεραπεία παραγόντων κινδύνου, […]

Σχέση κυτταρίτιδας με τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα

Η ύπαρξη υπερβολικού σιδήρου στο αίμα μπορεί να προκαλέσει δερματικές λοιμώξεις. Μια παγκόσμια μελέτη που διερεύνησε το ρόλο του σιδήρου στην πρόκληση διαφόρων ασθενειών διαπίστωσε.ότι […]