νομοθεσία στα καλλυντικά

28 άρθρα

Γλωσσάριο Κοινής Ονοματολογίας Καλλυντικών

Η ΕΕ εκδίδει το ενημερωμένο Γλωσσάρι Συστατικών Καλλυντικών Στις 29 Απριλίου η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/677, […]

“Καλλυντικό απαλλαγμένο από”… Ισχυρισμοί & Δεοντολογία

Απόσπασμα από την κεντρική βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας Το νομικό πλαίσιο για τους διαφημιστικούς ισχυρισμούς Οι εθνικές πολιτικές Η Γαλλική Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια Φαρμάκων και […]

Ο Κανονισμός Καλλυντικών για τις ουσίες CMR

Νέα συστατικά που απαγορεύονται σε καλλυντικά προϊόντα και νέοι περιορισμοί στη χρήση διοξειδίου του τιτανίου και σαλικυλικού οξέος. Οι ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες […]

Διαβούλευση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα καλλυντικά

Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων στην αναθεώρηση του κανονισμού Στις 4 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πρώτη διαβούλευση για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της επικείμενης […]

Εξασφάλιση ποιότητας των καλλυντικών

Με βάση το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο* * Απόσπασμα απο την Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας ενότητα ” Φυσικά Καλλυντικά” Η πιστοποίηση των καλλυντικών από αναγνωρισμένο φορέα, θεωρείται ως […]