νομοθεσία στα καλλυντικά

27 άρθρα

Ο Κανονισμός Καλλυντικών για τις ουσίες CMR

Νέα συστατικά που απαγορεύονται σε καλλυντικά προϊόντα και νέοι περιορισμοί στη χρήση διοξειδίου του τιτανίου και σαλικυλικού οξέος. Οι ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες […]

Διαβούλευση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα καλλυντικά

Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων στην αναθεώρηση του κανονισμού Στις 4 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πρώτη διαβούλευση για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της επικείμενης […]

Εξασφάλιση ποιότητας των καλλυντικών

Με βάση το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο* * Απόσπασμα απο την Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας ενότητα ” Φυσικά Καλλυντικά” Η πιστοποίηση των καλλυντικών από αναγνωρισμένο φορέα, θεωρείται ως […]

Νέα ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών στο πλαίσιο του CLP Η ταξινόμηση και η επισήμανση ουσιών και μειγμάτων καλύπτονται από τον […]

Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας

Αποκτήστε πρόσβαση στην επαγγελματική μας βιβλιοθήκη Κοινό σημείο επικοινωνίας τριών επιμέρους βιβλιοθηκών και των αντίστοιχων ψηφιακών τάξεων για :Ευρωπαϊκό Κανονισμό καλλυντικώνΦυσικά καλλυντικάΑρωματικά /Φαρμακευτικά φυτά Ευρωπαϊκός […]