νομοθεσία στα καλλυντικά

30 άρθρα

Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για καλλυντικά που εμφανίζονται ως τρόφιμα

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τη διανομή καλλυντικών που έχουν την εμφάνιση τροφίμων. Οι παραγωγοί καλλυντικών που μοιάζουν με τρόφιμα ενδέχεται να εμποδίζονται από […]

Οι προτάσεις της Cosmetics Europe για την πράσινη μετάβαση

Η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε αναθεώρηση τον Κανονισμό Καλλυντικών Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για τα Χημικά για την […]

Γλωσσάριο Κοινής Ονοματολογίας Καλλυντικών

Η ΕΕ εκδίδει το ενημερωμένο Γλωσσάρι Συστατικών Καλλυντικών Στις 29 Απριλίου η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/677, […]

“Καλλυντικό απαλλαγμένο από”… Ισχυρισμοί & Δεοντολογία

Απόσπασμα από την κεντρική βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας Το νομικό πλαίσιο για τους διαφημιστικούς ισχυρισμούς Οι εθνικές πολιτικές Η Γαλλική Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια Φαρμάκων και […]

Ο Κανονισμός Καλλυντικών για τις ουσίες CMR

Νέα συστατικά που απαγορεύονται σε καλλυντικά προϊόντα και νέοι περιορισμοί στη χρήση διοξειδίου του τιτανίου και σαλικυλικού οξέος. Οι ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες […]