Περιβάλλον

25 άρθρα

Μικροπλαστικά βρέθηκαν στον ανθρώπινο πλακούντα

Μελέτη προσδιορίζει για πρώτη φορά την παρουσία μικροπλαστικών στον ανθρώπινο πλακούντα. Ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία του εμβρύου παραμένουν ασαφείς, τα μικροπλαστικά μπορούν να χρησιμεύσουν […]

Περιβαλλοντικές προκλήσεις στην συσκευασία καλλυντικών

Η βιομηχανία Καλλυντικών βρίσκεται αντιμέτωπη με τη απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη σύνθεση των πλαστικών συσκευασιών. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά σε […]

H “Πράσινη Ανάπτυξη” προκαλεί ανησυχίες στην βιομηχανία καλλυντικών

Η στρατηγική της ΕΕ για την αειφορία ενδεχομένως θα φέρει αλλαγές στο Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά Κατά την εκτίμηση της ένωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας […]

Ο ρόλος των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπή ς (ΕΟΚΕ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 2015 ένα σχέδιο δράσης για να στηρίξει την επιτάχυνση της μετάβασης […]

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά & και την βιωσιμότητα

Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα στρατηγική για τα χημικά προϊόντα για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες Σταδιακή κατάργηση χρήσης χημικών σε καταναλωτικά προϊόντα μεταξύ […]