Συσκευές Αισθητικής

17 άρθρα

Σε δημόσια διαβούλευση επιστημονικά ευρήματα για τις ραδιοσυχνότητες

SCHEER – Δημόσια διαβούλευση για την προκαταρκτική γνώμη σχετικά με τα επιστημονικά στοιχεία για τις ραδιοσυχνότητες Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιστημονική Επιτροπή […]

Σχέδιο Κανονισμού για συσκευές χωρίς ιατρικό σκοπό

Σχέδιο κανονισμού της ΕΕ για τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών για τις ομάδες προϊόντων χωρίς προβλεπόμενο ιατρικό σκοπό που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΕ) […]

Οριακά προϊόντα αισθητικής στις ΗΠΑ

Το FDA τροποποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία της “σκοπούμενης χρήσης” Καθώς τα σύνορα μεταξύ καλλυντικών ,φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων τείνουν όλο και περισσότερο να γίνουν ακαθόριστα […]

Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την υγεία από συσκευές LED

Γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής SCHEER Δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιπτώσεις στην υγεία του γενικού πληθυσμού από συσκευές LED qυπο κανονικές συνθήκες χρήσης . Ωστόσο ο […]

Μελέτες συστατικών για προστασία από το μπλε φως

Εντείνεται στην βιομηχανία καλλυντικών η Έρευνα & Καινοτομία για αξιολόγηση συστατικών που θα προστατεύουν από το μπλε φως. Μια ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό […]