Βελονισμός και Μoxa – Ομοιότητες και διαφορές

Ο βελονισμός και ή μοξα (moxibustion ), είναι αντιπροσωπευτικές θεραπευτικές μέθοδοι στην παραδοσιακή ιατρική για περισσότερα από 2500 χρόνια, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στα συστήματα πρωτοβάθμιας […]