Βελονισμός για την αϋπνία

Μελέτη συμπεραίνει οτι τα τρέχοντα στοιχεία δεν είναι αρκετά αυστηρά για να υποστηρίξουν ή να αντικρούσουν τον βελονισμό για τη θεραπεία της αϋπνίας. Απαιτούνται μεγαλύτερες […]