Καροτενοειδή και δέρμα

Μια ανασκόπηση των κλινικών στοιχείων για τον ρόλο της κατανάλωσης καροτενοειδών στην προστασία του δέρματος . Η ανασκόπηση περιλαμβάνει κλινικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν τα προηγούμενα […]

Λεύκη και οξειδωτικό στρες

Μια βασική πρωτεΐνη λευκίνης – το Nrf2 – μπορεί να παίζει ρόλο κλειδί στην τροποποίηση της κλινικής παρουσίασης της λεύκης . Μελέτη αξιολογεί την συσχέτιση […]